Salossa on siirrytty - kenen päätöksellä? - keskitettyyn ruokahuollon hankintaan. Hienoa: paikalliset tuottajat, kyläkaupat ja muut on suljettu kilpailun ulkopuolelle ja tarvikkeet hankitaan puolivalmisteina suurilta tukkureilta, jotka eivät maksa verojaan Saloon.

 

Kun kaupunki kilpailuttaa hankintoja, se tekee elinkeinopolitiikkaa. Kun se arvioi ns. kokonaistaloudellisuutta, sen on mietittävä KOKONAISTALOUDELLISUUTTA. Siihen kuuluu koko taloudenkierron miettiminen: ostan paikalliselta, joka pitää yllä työllisyyttä ja maksaa tänne veroja ja ostaa täällä tavaroita ja energiaa ja palveluita jne. ja luo siten työllisyyttä…

 

Ei tähän mitään insinöörimatikkaa tarvita, vaan ihan tällainen muu reipas nainen tajuaa tämän verran. No, valmista ei vielä ole tullut, joten ei muuta kuin työtä, työtä.